Handelsbetingelser

Generelt

Dyretilbud.dk er ejet af Lene Blicher (Amerikavej 30, 9500 Hobro, CVR: 34832900).
På Dyretilbud.dk kan du købe varer og tjenesteydelser fra vores mange samarbejdspartnere. Det er samarbejdspartneren og ikke Dyretilbud.dk, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som et værdibevis giver adgang til. Dyretilbud.dk er således at regne for et annoncemedie.

Du skal være mindst 18 år for at købe værdibeviser på Dyretilbud.dk, og ved bestilling og køb af værdibevis bekræfter du, at du er 18 år eller derover.
Ved køb af værdibevis via Dyretilbud.dk accepterer du dermed disse generelle betingelser.

Bestilling

Alle værdibeviser bestilles online via www.dyretilbud.dk
Ved bestilling angives navn, adresse, e-mail adresse og kontooplysninger. Der er først indgået bindende aftale ved modtagelse af værdibevis. Trækning fra din konto sker først, når tilbudsperioden er udløbet og minimumsantal af købere er opnået. Der sker ingen opkrævning fra køber, såfremt et eventuelt krav om minimumsantal køb ikke opfyldes. Modtagelse af værdibevis sker først, når det lykkes Dyretilbud.dk at registrere betalingen. Er betingelserne opfyldt, så købet kan gennemføres, fremsendes et værdibevis med et referencenummer til den oplyste leverings-e-mail-adresse. Det vil fremgå af værdibeviset, hvad der er aftalt parterne imellem. Dyretilbud.dk er ikke ansvarlig for fejl i brugerens angivelser i sin e-mail.

Værdibeviset skal udskrives og kan derefter indløses hos den relevante samarbejdspartner. Såfremt det ikke er muligt at efterkomme din bestilling, vil vi hurtigst muligt informere dig herom. Du har på denne baggrund ret til at annullere ordren. Ved henvendelse efterfølgende til Dyretilbud.dk skal referencenr. anføres.

Købes der flere tilbud/værdibeviser på samme ordrer, hæves det fulde beløb, når det første tilbud udløber.

Priser

Dyretilbud.dk fastsætter priser i henhold til aftale. Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms.
Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Betaling

Du kan benytte Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard og Maestro.

Der tillægges transaktionsgebyr ved kreditkortbetaling på 1,65 % på alle kort pånær Dankort.

Dankort tillægges følgende transaktionsgebyr:
0,00 - 50,00 kr.: 0,70 kr.
50,01 - 100,00 kr.: 1,10 kr.
Over 100 kr.: 1,45 kr. + 0,10 % af købsbeløbet

Gældende for alle kort: + 0,25 kr. pr. transaktion oveni ovenstående.

Indløsning af værdibeviser

Vores samarbejdspartnere kan være nødt til at begrænse antal af en given vare eller adgangen til en tjenesteydelse eller event. Gyldighedsperioden for dit værdibevis er angivet på beviset og fremgår ligeledes, inden du bestiller. Hvis værdibeviset vedrører en vare eller en tjenesteydelse, som kun udbydes af samarbejdspartneren i en bestemt periode (et arrangement/foredrag/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.
Dyretilbud.dk refunderer ikke uindløste værdibeviser.

Der tages forbehold for at det efter brug af tilbud ikke er muligt at ændre i bestilling som for eksempel leveringsadresse eller annullering efter 14 dages fortrydelsesret.

Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode. Samarbejdspartneren skal bruge denne kode, når du indløser dit værdibevis. Kopiering af eller manipulering med værdibeviserne og koderne er ikke tilladt. Ved mistanke herom forbeholder Dyretilbud.dk sig ret til at videregive relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdspartner.

Forbrugerrettigheder

Som forbruger har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, du modtager værdibeviset på mail.
Der er dog ingen fortrydelses ret ved køb af værdibevis til foredrag, events og udstillinger, som har fast dato, da billetter til diverse arrangementer er unddraget fortrydelsesretten i henhold til loven.
Du skal, såfremt du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret inden fristens udløb, sende værdibeviset retur til os på følgende mailadresse: fortryd@dyretilbud.dk
Du har ingen forpligtelse til at oplyse, hvorfor du fortryder købet.

Såfremt du har gjort brug af fortrydelsesretten i tide og har returneret værdibeviset, vil Dyretilbud.dk hurtigst muligt tilbagebetale det beløb, du har betalt for værdibeviset. Vi tilbagefører beløbet til det betalingskort, som værdibeviset er blevet købt med.
Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at værdibeviset er blevet indløst hos Dyretilbud.dk's samarbejdspartnere.

Forbehold

Dyretilbud.dk tager forbehold for eventuelle skrive- og eller trykfejl på www.dyretilbud.dk
Dyretilbud.dk fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsning af værdibevis. Den ydelse eller vare, som værdibeviset giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Dyretilbud.dk ikke er ansvarlig for fejl og mangler i forbindelse med levering af varen eller tjenesteydelsen. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal derfor rettes til samarbejdspartneren.

Dyretilbud.dk er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab, du måtte lide som følge af at:

  • Værdibeviset ikke er blevet indløst
  • Samarbejdspartnerens konkurs eller lukning
  • Andre forhold der berører den tjenesteydelse eller vare som værdibeviset vedrører

Dyretilbud.dk vil dog gerne høre om dine oplevelser på mail: oplevelser@dyretilbud.dk

Håndtering af personoplysninger

Dyretilbud.dk er ansvarlig for håndtering af data i henhold til persondataloven. Datatilsynet fører tilsyn hermed. Vi henviser i øvrigt til www.datatilsyn.dk

Problemer eller fejl

Opstår der problemer eller fejl i værdibevis eller i forbindelse med indløsning heraf vil Dyretilbud.dk hjælpe med at finde en løsning. Du kan kontakte os på problemer@dyretilbud.dk eller telefon 29 86 07 64 eller 20 62 72 88.

Tvister

Køb via Dyretilbud.dk, der knytter sig til ovenstående betingelser, er underlagt dansk ret og lovgivning. Ved brug af Dyretilbud.dk anerkender du, at enhver tvist imellem dig og Dyretilbud.dk, skal afgøres ved de danske domstole, hvor rette værneting er retten i Aalborg,

Kontaktoplysninger

Dyretilbud.dk
Amerikavej 30
9500 Hobro

Telefon: 29 86 07 64
E-mail: kontakt@dyretilbud.dk
CVR: 34832900
 
Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet
Tak for at du har tilmeldt dig nyhedsbrevet
Hvis du også angiver dit køn og dit postnummer, kan vi bedre
målrette vores tilbud efter lige præcis dig og dine kæledyr.
Navn:
Modtag tilbud målrettet

Hunde
Katte
Andet